Servei d'Epidemiologia i Prevenció del Càncer

El SEPC

SEPC

El Servei d'Epidemiologia i Prevenció del Càncer (SEPC) funciona amb l’esperit de ser un dels elements que treballen per fer possible el control del càncer en el conjunt de la demarcació provincial de Tarragona, que abasta la Regió Sanitària Camp de Tarragona i la Regió Sanitària Terres de l’Ebre. Els seus principals camps d’actuació són els de la investigació epidemiològica i la prevenció del càncer.

Amb la recerca epidemiològica, centrada en el Registre de Càncer de Tarragona, és possible conèixer els diferents indicadors que mesuren la magnitud del problema del càncer, com ara la incidència, la mortalitat, la supervivència i la prevalença. Tots aquests indicadors, seguits al llarg del temps, permeten identificar les seves tendències i estimar la magnitud del càncer en un futur no llunyà, alhora que permeten identificar els possibles factors que expliquen els diferents valors de cadascun dels indicadors. El Registre també és útil per avaluar l’efectivitat i l’impacte de les activitats tant de prevenció primària com de detecció precoç dels càncers en els que es realitza una acció preventiva.

El SEPC també porta a terme registres hospitalaris de tumors de diversos hospitals de la demarcació de Tarragona i el suport a l’avaluació assistencial oncològica a través de la creació, el desenvolupament, el manteniment i les anàlisis estadístiques de bases de dades pels Comitès Únics de Tumors.

Quant a la prevenció, el SEPC està orientat en diverses activitats. D’una banda la prevenció secundària (cribratge poblacional) dels càncers de mama i colorectal. Això es fa a través de dos programes: el Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama al Camp de Tarragona-Terres de l’Ebre que forma part del Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama de Catalunya i el Programa de Detecció Precoç del Càncer de Còlon i recte al Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre que forma part del Programa de Detecció Precoç del Càncer de Còlon i Recte de Catalunya. La funció que realitza el SEPC és la de portar a terme la coordinació i l’avaluació del Programa a través de la seva Oficina tècnica de Cribratge (o Unitat de Coordinació i Avaluació).

En el camp de la detecció precoç del càncer de coll uterí, el SEPC efectua accions puntuals sobretot en el camp de l’avaluació de l’impacte de la detecció precoç en la incidència i la mortalitat d’aquest càncer.

D’altra banda, també realitza activitats de prevenció primària en col·laboració amb la Lliga contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre en temes de tabaquisme, alimentació i altres.

Dintre d’una perspectiva de visió integral de les activitats de control del càncer, el SEPC també realitza altres accions com ara assessories a registres de càncer de base poblacional, col·laboració en registres hospitalaris, formació de professionals en epidemiologia i prevenció del càncer, i educació sanitària a la població general, entre altres. El SEPC també participa en el pla d’estudis de la Facultat de Medicina de la Universitat Rovira i Virgili impartint classes teòriques i pràctiques als estudiants de Medicina.

La voluntat del SEPC és anar ampliant els serveis científics i preventius que, de manera habitual, ofereix a les institucions, als professionals sanitaris i a la població en general.

Objectiu i àmbit

L’objectiu del SEPC és portar a terme activitats relacionades amb la investigació, els sistemes d’informació, la prevenció i el control del càncer, i donar suport a la gestió de serveis relacionats amb l’oncologia a les regions sanitàries Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre, sobretot pel que fa referència a la investigació epidemiològica i a la prevenció del càncer.

Història

El SEPC es va crear el desembre de 2019 com a conseqüència del traspàs de tota l’activitat que portava a terme la Fundació per a la Investigació i Prevenció del Càncer (FUNCA) a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus i del professionals que la realitzaven. La FUNCA es va constituir el juliol de 2001. Des del seu inici, l’equip professional de la FUNCA va portar a terme el Registre de Càncer de Tarragona i el Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama. L’any 2012 també va assumir la coordinació del Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte a les comarques de les Terres de l’Ebre, ampliant així les seves activitats en el camp de la prevenció. Posteriorment també va assumir la coordinació d’aquest programa a les comarques del Camp de Tarragona Així, des del desembre del 2019, l’Hospital Universitari de Sant Joan de Reus va assumir tota aquesta activitat que fins aquell moment portava la FUNCA.

La realització del Registre de Càncer de Tarragona, la coordinació i avaluació dels Programes de Detecció Precoç de Càncer i el suport a l’avaluació assistencial oncològica a través de bases de dades pels Comitès Únics de Tumors són activitats encarregades i finançades pel Servei Català de la Salut (CatSalut).

Qui som?

Equip humà

Les activitats del SEPC són molt variades. És per això que l’equip humà que les realitza està compost per un equip multidisciplinari compost per metges epidemiòlegs i especialistes en salut pública, graduats en biomedicina, bioestadístics, informàtics, diplomats en infermeria, documentalistes i administratius. Hi ha cinc unitats de treball: una per a la Unitat d’Epidemiologia del Càncer (Registre de Càncer de Tarragona i registres hospitalaris), una per cadascun dels programes de detecció precoç de càncer i, finalment, dues de suport a les altres unitats (Unitat de Suport Informàtic i Unitat de Suport Bioestadístic).

Jaume Galceran

Director
Jaume Galceran

Francina Sladié

Metgessa adjunta
Francina Saladié

Marià Carulla

Metge adjunt
Marià Carulla

Cristina Miracle

Biometgessa adjunta
Cristina Miracle

Xavier Cardó

Informàtic
Xavier Cardó

Xavier Collado

Informàtic
Xavier Collado

Alberto Ameijide

Estadístic
Alberto Ameijide

Jàmnica Bigorra

Estadística
Jàmnica Bigorra

Araceli Jiménez

DUI-enregistrament
Araceli Jiménez

Sandra Mateu

DUI-enregistrament
Sandra Mateu

Montserrat Sánchez

DUI-cribratge
Montserrat Sánchez

Laia Llauradó

Documentalista
Laia Llauradó

Lydia Díaz

Secretària de direcció
Lydia Díaz

Josefina Rion

Administrativa
Josefina Rion

Judit Mallafré

Administrativa
Judit Mallafrè

Sílvia Vilanova

Administrativa
Sílvia Vilanova

Cristina Victorio

Administrativa
Cristina Victorio

Mònica Salvadó

Administrativa
Mònica Salvadó

Yolanda López

Administrativa
Yolanda López

Alexandra Pérez

Administrativa
Alexandra Pérez


MEMÒRIES ANTERIORS A 2020


Memòries d’activitats publicades per la FUNCA en els 12 anys anteriors a la creació del Servei d'Epidemiologia i Prevenció del Càncer.

Memòria 2018

Memòria 2017

Memòria 2016

Memòria 2015

Memòria 2014

Memòria 2013

Memòria 2012

Memòria 2011

Memòria 2010

Memòria 2009

Memòria 2008

Formació i docència

formacio

Formació continuada

En el si del SEPC es realitzen activitats de formació continuada dirigides a tots els membres de l’equip, com ara sessions tècniques i científiques internes i participació a cursos externs sobre temes relacionats amb les activitats del SEPC, que tenen com objectiu millorar els coneixements i les capacitats per desenvolupar els objectius del SPEC.

Docència

Professionals del SEPC imparteixen tant classes teòriques com pràctiques a l’assignatura d’Oncologia dintre del grau de Medicina i Cirurgia de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat Rovira i Virgili.

Protecció de dades

proteccio de dades

El SEPC utilitza dades personals en l’àmbit dels registres de càncer i de la gestió dels programes de detecció precoç. És per això que el SEPC ha desenvolupat tots els aspectes derivats del Reglament General de Protecció de dades (RGPD UE 2016/679) i la Llei de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD 03/2018) de manera que es garanteix:

  • La implantació de les mesures tècniques i organitzatives necessàries per l’adequat manteniment de les dades personals segons el risc i l’impacte periòdicament avaluats i la normativa en vigor.
  • El desenvolupament dels protocols, normes, polítiques i documents de seguretat establerts per garantir una adequada protecció.
  • L’actualització i desenvolupament dels registres d’activitats del tractament, així com la seva publicació
  • El correcte tractament de les dades per personal autoritzat, sota compromís de confidencialitat i amb la formació requerida, només per a les finalitats estipulades.
  • L’exercici de tots els drets dels interessats: Drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat, oblit i limitació del tractament