Servei d'Epidemiologia i Prevenció del Càncer

Presentació

Què és la detecció precoç de càncer de còlon i recte?

El càncer de colon i recte (CCR) és el càncer més freqüent en ambdós sexes a Catalunya i també al Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre. Es diagnostiquen més de 700 casos nous cada any a la província.

Degut a l’impacte del CCR a la nostra població i a molts països industrialitzats (Europa, Estats Units, Austràlia...) s’han anat establint els darrers anys Programes de Detecció Precoç per aquesta malaltia per intentar controlar-la. En els darrers anys s’ha trobat i estudiat àmpliament una estratègia poblacional amb importants beneficis i baix cost.

A l’any 1998 es va iniciar un programa pilot a l’Hospitalet de Llobregat que més tard s’ha implementat a diferents àrees de Barcelona ciutat, Lleida, Penedès Rural, Baix Empordà i des del primer semestre de 2012 al Baix Ebre amb la intenció d’ampliar-lo a tota la província de Tarragona, cosa que es va assolir finalment al primer semestre del 2019.

El Programa, únic a Catalunya però gestionat de manera descentralitzada, pretén avançar el màxim possible en el diagnòstic del CCR en aquelles persones que la malaltia encara no els ha donat cap símptoma ni signe. El programa permet detectar lesions precursores (adenomes colorectals) que en una fase inicial no són malignes però en una petita proporció poden malignitzar i si es tracten a temps es redueix molt el risc d’emmalaltir.

Així, l’objectiu bàsic del programa és reduir la incidència i la mortalitat per CCR mitjançant la detecció i tractament dels adenomes colorectals i del càncer en fases inicials.

Si desitgeu més informació sobre el programa podeu descarregar el tríptic informatiu segons la vostra regió sanitària.

Tríptic Camp de Tarragona

Tríptico Camp de Tarragona

Tríptic Terres de l'Ebre

Tríptico Terres de l'Ebre

El Programa de Detecció Precoç del Càncer de Còlon de Tarragona – Terres de l’Ebre està coordinat per la Fundació per a la Investigació i Prevenció del Càncer. Els organismes actualment implicats són:

Guia prevenció del càncer de colon

Amb la col·laboració

Projecte subvencionat

Acord: Concedir una subvenció nominativa a l’Hospital Sant Joan de Reus, per al cribratge de Càncer de Còlon per l’any 2020.
Beneficiari: Hospital Sant Joan de Reus
Concepte: Hospital Sant Joan de Reus. Cribratge de còlon – SN 2020
Pressupost presentat: 53.500€
Pressupost elegible: 44.930,58€
Percentatge concedit: 100%
Import concedit: 44.930,58€

Acord: Concedir una subvenció nominativa a la Fundació Lliga per la Investigació i Prevenció del Càncer, per continuar amb el programa de detecció precoç del càncer de colon i recte a la demarcació de Tarragona, per a l’any 2019.
Beneficiari: Fundació Lliga per la Investigació i Prevenció del Càncer
Concepte: 2019-SN Fundació Lliga per la Investigació i Prevenció del Càncer. Cribratge càncer de colon.
Pressupost presentat: 192.500€
Pressupost elegible: 52.000€
Percentatge concedit: 57,69%
Import concedit: 30.000€

El programa

A qui va dirigit?

El Programa va dirigit a tota la població que es considera de risc mitjà i això vol dir:

HOMES i DONES de 50 a 69 anys qque no tinguin antecedents personals ni familiars càncer de còlon i recte ni altres malalties de còlon que impliquin un risc més elevat de patir còlon i recte.

Les persones amb un risc superior a la població general d’aquest grup d’edat haurien de rebre un seguiment específic adequat al seu nivell de risc.

També queden excloses del Programa aquelles persones que pateixen una malaltia terminal o invalidesa d’un grau que impedeixi la realització de la prova de confirmació.

Prevenció del càncer de colon

En què consisteix?

El Programa consisteix en fer-se una prova senzilla d’anàlisi de femta. Les lesions del còlon sagnen esporàdicament i podem detectar presència d’indicis d’aquest sagnat en femta encara que no es vegi a simple vista. A continuació li expliquem tot el procés:

 • 1. Realització de la prova de cribatge: Quan s’activa una zona, enviem cartes personalitzades a totes les persones de 50 a 69 anys amb adreça postal inclosa en aquesta àrea. Quan rebi la carta d’invitació on s’explica què ha de fer, si vol participar haurà de dirigir-se al centre de salut indicat durant l’horari establert per poder recollir el material per realitzar la prova.
  Un cop realitzada la prova haurà de retornar-la al mateix centre. Els resultats de la prova li seran comunicats per carta o bé per telèfon abans d’un mes d’haver retornat la prova al seu CAP.
  Important!!! Cal que al CAP revisi l’adreça i telèfon que consten en la seva targeta sanitària, sinó pot ser que no el puguem localitzar!
  Abans d’anar al centre de salut a fer-se la prova, si vostè o algú de la família ha patit o pateix un càncer de còlon o altres malalties de l’intestí, si us plau, posi’s en contacte amb nosaltres:
  Coordinació i atenció telefònica directa del programa:
  Horari: de dilluns a divendres de 8:00 a 14:00
  Telèfon: 977.32.67.00
  Mail: programaprevenciocolon@epicancer.cat
 • 2. Resultat de la prova:
  • 2.1. Si el seu resultat està dins la normalitat (absència o presència menyspreable de sang en femta), el tornarem a convidar passats 2 anys sempre i quan encara estigui dins el grup d’edat de població diana. En aquest cas és molt poc probable que vostè tingui un càncer de còlon, tot i així, si té molèsties ha de consultar el seu metge/ssa de capçalera. Aquí finalitza la participació de més del 90% de les persones que participen en el programa.
  • 2.2. Aquelles persones amb resultat positiu (al voltant del 6% dels participants) segueixen el següent circuit per a l’estudi:

   • 2.2.1. Visita Consulta de Cribatge:
    Si es seu resultat és positiu (indicis de sang en femta) li donarem una cita per acudir a la visita de la infermera de cribratge que valorarà la indicació de realitzar-li una colonoscòpia per poder estudiar l’origen dels indicis de sang detectats. En aquest cas, el més probable és que tingui una lesió benigna (pòlip) i en pocs casos la sang s’explica per la presència d’un càncer. Si vostè té alguna malaltia, al·lègia o pren algun medicament és molt important que informi a la infermera de la consulta de cribratge.
   • 2.2.2. Preparació Catàrtica de Còlon:
    Si després de la consulta de cribratge es considera indicada la realització de la colonoscòpia, ha de sotmetre’s a una preparació amb l’objectiu de que el seu budell estigui net el dia de l’exploració, sinó no es podrà visualitzar correctament la presència/absència de lesions. La preparació consisteix en prendre uns preparats i realitzar una dieta concreta els dies abans de la colonoscòpia. A la consulta de cribratge serà informat de tot el procés amb claredat i exactitud.
   • 2.2.3. Realització de Colonoscòpia:
    Es recomana fer colonoscòpia només a aquelles persones que han participat i en el resultat de la prova de cribratge s’ha evidenciat indicis de sang en la femta. La colonoscòpia és la prova d'elecció perquè és molt sensible per a la detecció de lesions colòniques i possibilita l’exèresi de lesions trobades en l’examen, per tant és un procediment diagnòstic i terapèutic. Es durà a terme a les unitats d’endoscòpia dels centres hospitalaris que formen part del Programa, sense necessitat d’ingrés hospitalari. Les complicacions associades a la sedo-analgèsia o anestèsia, a la pròpia colonoscòpia o a l’extirpació dels pòlips són poc freqüents.
   • 2.2.4. Resultat de la colonoscòpia:
    Si la colonoscòpia és normal, l’informaran que no és recomanable tornar a participar fins després de 10 anys moment en el que li tornarem a enviar la carta si encara té entre 50-69 anys. Si es detecta un pòlip o altres lesions benignes que se li han sigut extretes durant la colonoscòpia, el seguiment ve determinat pel nombre, tamany i característiques de les lesions i la infermera de cribratge el derivarà pel als controls corresponents.
    Si es detecta un càncer en fases inicials hi ha més probabilitat de curació. El més ràpid possible rebrà el tractament adequat.

Preguntes freqüents

Ciutadans i preguntes freqüents

Si després d’haver llegit a qui va dirigit i en què consisteix el Programa té dubtes, esperem resoldre-li en les següents respostes breus. Si no troba la resposta al seu cas, no dubti en trucar-nos o enviar-nos un correu electrònic a la següent adreça electrónica:

 • programaprevenciocolon@epicancer.cat

Per què un cribatge?

A la província de Tarragona més de 700 persones són diagnosticades cada any de càncer colorectal (CCR). Aquesta malaltia és actualment la segona causa de mort per càncer. El diagnòstic precoç ha demostrat que disminueix la mortalitat i la incidència del CCR.

Quan?

El Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte (PDPCCR) que s’inicià a Catalunya al 1998 amb un programa pilot va arribar a la província de Tarragona iniciant-se al Baix Ebre el primer semestre del 2012. Actualment la cobertura del Programa a la demarcació de Tarragona és completa.

Qui pot participar?

La població diana inicial són els homes i dones de 50 a 69 anys inclosos al Registre Central d’Assegurats (RCA) de les àrees bàsiques activades i sense criteris d’exclusió.

Què són els criteris d’exclusió?

Si vostè està dins l’edat de participar i viu en una àrea bàsica activada és important que revisi si compleix alguns dels criteris d’exclusió que s’exposen a continuació. Si compleix algun dels criteris, l’estudi i seguiment més adequat pel seu cas no és la prova que oferim en aquest programa. En aquest cas, si us plau, posi’s en contacte amb nosaltres per poder garantir que rep el seguiment adequat al seu nivell de risc. Els criteris d’exclusió són:

 • Antecedents personals de CCR.
 • Simptomatologia sospitosa de CCR: presència de sang a les deposicions, canvis en els hàbits intestinals durant més de 6 setmanes, pèrdua de pes o cansament inexplicables o malestar abdominal persistent.
 • Antecedents familiars de CCR: 2 familiars de primer grau (pares, germans o fills) diagnosticats de CCR, o 1 familiar de primer grau diagnosticat de CCR abans dels 60 anys.
 • Història familiar de poliposi adenomatosa familiar o altres síndromes polipòsiques, o de síndrome de Lynch.
 • Antecedents de patologia colorectal tributària d’un seguiment específic (colitis ulcerosa, malaltia de Crohn o adenomes colorectals).
 • Malaltia terminal, malaltia o invalidesa greu que contraindiqui l’estudi posterior del còlon.
 • Antecedent personal de colectomia total.
 • Èxitus o error de domicili.
 • Exploracions colorectals sense patologia adenomatosa realitzades en els últims 5 anys.

Què he de fer si no he rebut la carta?

Si vostè no ha rebut cap carta i vol participar primer cal que verifiqui que pertany a la zona activada i al grup d’edat que es defineix en l’apartat Qui pot participar? Si hi pertany, posi’s en contacte amb nosaltres per revisar el seu cas.

Recordi!!! Cal que al CAP revisi l’adreça i telèfon que consta en la seva targeta sanitària, sinó pot ser que no el puguem localitzar!

Com puc participar?

Si ha rebut la carta d’invitació pot participar seguint les instruccions que s’indiquen a la carta, per qualsevol dubte, posis en contacte amb nosaltres o amb el centre d’atenció primària que l'indiguem en la invitació.

Em faran una colonoscòpia?

D’entrada no. La prova de cribratge consisteix en agafar una mostra de femta i analitzar si hi ha o no la presència de sang microscòpica. Només les persones que tinguin un resultat positiu en aquesta prova (al voltant de 6 de cada 100 que participen) són candidates a realitzar-se una colonoscòpia.

Informació per a professionals

Professionals i temes tècnics

Estructura general del Programa

El Programa de Detecció Precoç del Càncer de Còlon de Tarragona – Terres de l’Ebre s’estructura en quatre eixos fonamentals:

 • Oficina Tècnica de Cribratge: centrada bàsicament en la gestió general, la coordinació i l’avaluació del Programa. Aquesta funció la porta a terme el Servei d'Epidemiologia i Prevenció del Càncer (SEPC) de l’Hospital Universitari de Sant Joan de Reus.
 • Atenció Primària de Salut: responsables no només de l’entrega del kit per realitzar la prova i recollida de la mostra un cop realitzada, sinó també de suport, assessorament i informació de la població convidada.
 • Laboratori: unitat responsable de l’anàlisi de les mostres de cribratge. Realitza la prova immunològica de detecció de sang oculta en femta.
 • Unitat d’endoscòpia i Consulta de cribratge: Unitats de Diagnòstic i Tractament que porten el procés assistencial (proves diagnòstiques complementàries i tractament en els casos que ho requereixen).

Els següents eixos i actors treballem conjuntament per poder dur a terme el circuit del programa representat en el següent algorisme:

Esquema funcional del Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte

Esquema funcional del Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte

Algorisme del cribratge de càncer colorectal familiar

Prevenció del càncer de colon

Professionals Implicats

Oficina Técnica de Cribatge

Les funcions principals de la Oficina tècnica de Cribratge són

 • Treballar per a la prevenció del càncer de còlon i recte
 • Donar a conèixer el Programa a la població
 • Coordinar amb els professionals de les institucions implicades els diferents aspectes del Programa
 • Definir les estratègies de coordinació (fluxos i circuits) entre els diferents nivells i estaments participants
 • Coordinació amb la gestió centralitzada del programa
 • Identificar i mantenir actualitzada la població diana
 • Convidar mitjançant correu ordinari a la població diana a participar i fer-se la prova de detecció de sang oculta en femta
 • Comunicar els resultats de la prova de cribratge (test de sang oculta en femta)
 • Gestió dels participants amb resultats positiu per poder ser atesos a la consulta de cribratge i posterior realització de la colonoscòpia
 • Atendre totes les consultes telefòniques que realitzi la població convidada, els participants o els professionals de tota la xarxa de desenvolupament del Programa
 • Implementar i mantenir el sistema d’informació per monitorar i avaluar el Programa
 • Comunicar els resultats del Programa als diferents nivells i entitats participants
 • Vetllar per la correcta valoració, tractament i seguiment dels casos de càncer detectats
 • Tenir cura de la millora constant de la qualitat del Programa
 • Avaluar els resultats del Programa a curt, mitjà i llarg termini

Atenció Primària

Seguint les recomanacions de la Guia Europea de Cribratge de CCR, al Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre vetllem per la integració del Programa en el circuit ordinari de l’assistència primària de salut.

Com a Programa integrat en atenció primària, els resultats de la prova de sang oculta en femta es troben integrats en la història clínica del pacient, així com la realització de colonoscòpia si es realitza en el centre de referència on és remès al participant. Vetllem també per una comunicació bidireccional i oberta per poder resoldre qualsevol situació que es doni en els participants al llarg del circuit del Programa.

El treball conjunt amb els professionals de referència de la població permet assolir una atenció global de la població en relació a l’abordatge, estudi i prevenció del càncer de còlon i recte.

ABORDATGE CONJUNT DE LA PREVENCIÓ DE CCR EN PERSONES AMB ANTECEDENTS FAMILIARS

Alguns dels participants amb criteris d’exclusió (veure apartats anteriors) seran remesos a la consulta d’atenció primària per seguir els circuïts indicats segons el seu nivell de risc. Els participants amb antecedents familiars esdevenen un grup relativament nombrós d’exclosos. En el següent diagrama es mostren els estudis recomanats en funció dels antecedents familiars de cada participant (adaptat de la Guia de Pràctica Clínica (GPC) de prevenció de càncer colorectal AEG-SEMFYC 2009, publicat en el manual de consulta d’alt risc en Càncer Colorectal)

Laboratori, anàlisi de la mostra:

L’anàlisi de les mostres de la prova de cribratge és un punt clau en el circuit del Programa. Per al correcte desenvolupament de les tasques d’anàlisi al laboratori i per garantir la fiabilitat de la mostra cal tenir en compte els següents criteris tècnics:

 • Manteniment i refrigeració de la mostra:
  Cal retornar la mostra el més aviat possible després de la seva recollida. És una mostra relativament estable però només és fiable el resultat si garantim que fa menys de 5 dies que ha estat recollida o fins a 7 si ha estat refrigerada (a la nevera)
 • 2. Mesura i resultats
  La prova realitzada és de detecció immunològica: test d’aglutinació amb partícules de làtex sensibilitzades amb anticossos anti HbAo humana.
  Es realitza una determinació fotomètrica quantitativa d’hemoglobina (amb l’equip OC-Sensor µ®)
  Els resultats són expressats en µg Hb/ml Buffer, considerant el punt de tall per al Programa de Cribratge poblacional en un valor de 100. Així:
  • <100 Es considera dins de la NORMALITAT
  • ≥100 Es considera positiu

Unitat dendoscòpia, consulta de cribatge

El paper principal de la Unitat d’Endoscòpia en el PDPCCR és la realització de la prova de confirmació (colonoscòpia amb sedació/anestèsia) a les persones amb prova de cribratge positiva.

Consulta de Cribratge

L’infermer/a de la consulta de cribratge és el/la responsable de la gestió dels casos a qui s’hagi informat de presència de sang oculta en la mostra de femta. Aquests pacients són citats des de la OTC a una primera visita amb la infermera de la unitat de cribratge. En aquesta visita es determinarà d’idoneïtat de realitzar la colonoscòpia segons criteris de cribratge, així com requeriments previs a la realització de la prova. S’explicarà també la preparació colònica i s’entregarà el consentiment informat.

Aquelles persones amb colonoscòpia positiva sense sospita de càncer realitzaran també una segona visita per ser informats del resultat i de l’estratègia recomanada de seguiment.

Servei d’Endoscòpia

El servei de digestiu de l’hospital de la regió, és el responsable de la realització de les colonoscòpies confirmatòries del cribratge així com de l’informe d’aquestes. És també l’encarregat d’indicar una colonoscòpia de repetició o una altra prova complementaria si no es garanteix l’anàlisi visual de tot el còlon del pacient així com de determinar i realitzar el seguiment dels casos derivats a la consulta d’Alt Risc (segons les troballes endoscòpiques realitzades).

Classificació de les lesions adenomatoses trobades i seguiment recomanat (segons la Guia Europea de Cribatge de Càncer de Còlon i Recte)

Classificació Definició Seguiment
Adenoma de baix mitjà 1-2 Adenomes de <10mm i tubulars i baix grau Cribratge rutinari als 2 anys
Adenoma de risc mitjà 3-4 Adenomes de <10mm o mínim 1 de ≥10mm i <20mm o vellós o alt grau Colonoscòpia als 3 anys
Adenoma d’alt risc ≥5 adenomes de <10mm o mínim 1 de ≥20mm Colonoscòpia en 1 any

El correcte desenvolupament del Programa requereix, també, la implicació d’altres serveis hospitalaris:

-Anatomia Patològica: responsables de l’anàlisi de les mostres de teixits extirpades durant la colonoscòpia.

-Cirurgia i Oncologia: responsables dels estudis i tractaments dels pacients a qui es diagnostica una lesió cancerosa.

Resultats generals
Resultats de la 1ª ronda Regió Sanitària Terres de l'Ebre, anys 2012-2017
Resultats de la 1ª ronda Regió Sanitària Camp de Tarragona, anys 2015-2020
Resultats per àrees bàsiques de salut
Resultats per ABS de la 1ª volta de Terres de l'Ebre, anys 2012 – 2017
Resultats per ABS de la 1ª volta del Baix Penedès, anys 2018 – 2020
Resultats per ABS de la 1ª volta del Tarragonès, anys 2017 – 2019
Resultats per ABS de la 1ª volta del Baix Camp – Priorat, anys 2016 – 2018
Resultats per ABS de la 1ª volta de l’Alt Camp – Conca de Barberà, anys 2015 – 2017

Projectes de recerca

Recerca càncer de colon

Des del 2012 a part de la tasca de coordinació i avaluació, des de la oficina tècnica hem participat en diferents projectes de recerca en l’àmbit de la implementació pràctica del programa de cribratge i d’anàlisis dels seus resultats.

 1. Anàlisi del cost efectivitat de la gestió exhaustiva de les cartes retornades
 2. Anàlisi i descripció de les aportacions del registre de càncer en la millora de la definició de la població diana d’un programa de detecció precoç.
 3. Registre, anàlisi i descripció de les complicacions a 30 dies de les colonoscòpies d’un programa de cribratge.
 4. Resultats de calors negatius alts de sang oculta en femta en un cribratge de càncer colorectal.
 5. Resultats del test de cribratge colorectal segons la lesió endoscòpica.
 6. Diferències en el valor predictiu positiu en tres rondes de cribratge colorectal.
 7. Motius i característiques en l’atenció telefònica d’un programa de cribratge colorectal.
 8. Seguiment als 5 anys dels pacients amb adenoma de baix risc d’un cribratge colorectal