Servei d'Epidemiologia i Prevenció del Càncer

SEPC

sepc

El Servei d'Epidemiologia i Prevenció del Càncer (SEPC) treballa per obtenir i difondre informació epidemiològica sobre el càncer a les comarques de Tarragona i dur a terme activitats de prevenció d’aquesta malaltia.
+info

EPIDEMIOLOGIA

registre del cáncer

La Unitat d’Epidemiologia del Càncer porta a terme el Registre de Càncer de Tarragona que és l’eina per conèixer les estadístiques de càncer de la demarcació de Tarragona i, a més, també realitza registres hospitalaris de tumors.
+info

PREVENCIÓ MAMA

prevenció cáncer de mama

El Programa de Detecció Precoç de Càncer de Mama té l’objectiu de diagnosticar aquesta malaltia en una fase precoç i més curable per reduir la seva mortalitat.
+info

PREVENCIÓ CÒLON

prevenció cáncer de colon

El Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte té l’objectiu de reduir la incidència i la mortalitat d’aquesta malaltia mitjançant la detecció i tractament dels adenomes colorectals i dels càncers en fases inicials.
+info.

Esdeveniments

Esdeveniments Funca

Transparència

Transparència Funca