Servei d'Epidemiologia i Prevenció del Càncer

Enrere

1a Jornada del Programa de Detecció Precoç del Càncer Colorectal a les Terres de l'Ebre
Dia: 17/05/2019Ubicació: Aula Doctor Ferran, Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, Tortosa
1a Jornada del Programa de Detecció Precoç del Càncer Colorectal a les Terres de l'Ebre

Destinataris:

Personal sanitari i no sanitari de la Gerència Territorial ICS TE i personal sanitari i no sanitari d’altres institucions sanitàries.

Objectius:

Donar a conèixer i analitzar els resultats de les dues primeres voltes del Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte Tarragona - Terres de l'Ebre

Programa de la jornada (link

9.00-9.15              Obertura (Maria José Rallo / Maria Ferrer)

9.15-9.20              Introducció (Jaume Galceran)

9.20-9.35              Epidemiologia del càncer de còlon i recte a les Terres de l’Ebre (Marià Carulla)

9.35-9.50             El Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte de Catalunya (Josep Alfons Espinàs)

9.50-10.15           Resultats generals del Programa a les Terres de l’Ebre   (Cristina Miracle)

10.15-10.30         Atenció Primària: Circuit i resultats de participació  (Núria Beguer)

10.30-10.45         Laboratori: Anàlisi i resultats de les mostres (Teresa Sans)

10.45-11.15         Descans

11.15-11.30         Gestió de casos: L’atenció als participants amb prova positiva (Rosa Junyent )

11.30-11.45         Unitat d’endoscòpia: les colonoscòpies i els resultats (Josep Giné)

11.45-12.00         Anatomia Patològica: Característiques de les lesions (Natàlia Navas)

12.00-12.15         Cirurgia: El tractament quirúrgic de les lesions detectades (Mari Carmen Velasco)

12.15-12.30         Oncologia: El tractament adjuvant dels càncers detectats (Miquel Berzosa)

12.30-12.45         Resum i Conclusions (Jaume Galceran)

12.45-13.00         Cloenda (Mar Lleixà)

 

PONENTS

María José Rallo. Direcció Hospital de Tortosa Verge de la Cinta

Maria Ferré. Direcció Servei d’Atenció Primària Terres de l’Ebre

Marià Carulla. Fundació Lliga per a la Investigació i Prevenció del Càncer 

Josep Alfons Espinàs. Pla Director d’Oncologia

Cristina Miracle. Fundació Lliga per a la Investigació i Prevenció del Càncer 

Núria Beguer. EAP Tortosa Est. SAP Terres de l’Ebre

Teresa Sans. Laboratori d’Anàlisis Clíniques. Hospital de Tortosa Verge de la Cinta

Rosa Junyent. Gestora de casos del Programa de Detecció Precoç del Càncer de Còlon i Recte a les Terres de l’Ebre. Hospital de Tortosa Verge de la Cinta

Josep Giné. Servei de l’Aparell Digestiu. Hospital de Tortosa Verge de la Cinta

Natalia Navas. Servei d’Anatomia Patològica. Hospital de Tortosa Verge de la Cinta

Mari Carmen Velasco. Servei de Cirurgia General i Digestiva. Hospital de Tortosa Verge de la Cinta

Miquel Berzosa. Servei d’Oncologia Mèdica. Hospital de Tortosa Verge de la Cinta

Jaume Galceran. Fundació Lliga per a la Investigació i Prevenció del Càncer 

Mar Lleixà. Regió sanitària Terres de l’Ebre. Servei Català de la Salut

INSCRIPCIONS

Professionals ICS:          Mitjançant la intranet ICS fins el 10 de maig.

Professionals no ICS:    Telf: 977.32.65.29 (Lydia Díaz) fins el 10 de maig.

INFORMACIÓ

  • FUNCA. Secretaria.   Telf: 977.32.65.29
  • Secretaria Àrea Gestió del Coneixement. ICS Terres Ebre. Telf: 977.51.92.51

Enrere