Servei d'Epidemiologia i Prevenció del Càncer

Codi tipus

L’Hospital Universitari Sant Joan de Reus té el ferm compromís de garantir la protecció de les dades de salut dels seus usuaris. Per aquest motiu, està adherit al Codi Tipus, el document de la Unió Catalana d’Hospitals que recull unes normes que determinen l’estricte compliment de la llei en el tractament de les dades personals dels usuaris en els sectors sanitari, sociosanitari i social.

Més informació